ศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของชาติ

มวยไทย

มวยไทย  มรดกภูมิปัญญาของชาตินับเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ถ่ายทอดไว้ มวยไทย เป็นอีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทยที่มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นทั้งในกระบวนท่าที่งดงาม ทรงประสิทธิภาพเป็นทั้ง Read More …