ทองดี ฟันขาว

ทองดีฟันขาว

ทองดีฟันขาว(พระยาพิชัยดาบหัก)  พระยาพิชัย(ดาบหัก) เดิมชื่อ จ้อย  บิดามารดาทำไร่ไถนาอยู่บริเวณบ้านห้วยคา หลังเมืองพิชัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาอยู่ด้วยกั Read More …