นายขนมต้ม

นายขนมต้ม

ประวัติของนายขนมต้ม นายขนมต้มนั้นเกิดเมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนยี่ ปีมะเมีย ในปี 2293 ที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตรงกับในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ในตอนเด็กนั้นๆน Read More …