การแต่งกายของมวยไทย

ไหว้ครูมวยไทย

การแต่งกายของมวยไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของมวยไทย เพราะเครื่องต่างกายของนักมวยไทย แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่น เนื่องจากกีฬามวยไทยต้องการความสะดวกสบาย ความคล่องแคล่วว่องไว ในการเคลื่อน Read More …

กติกาการแข่งขันมวยไทย

มวยไทย

กติกาการแข่งขันมวยไทย กีฬาทุกชนิดเมื่อทำการแข่งขันจะต้องมีกติกามากำหนดควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นได้ มวยไทยก็เช่นกันเมื่อทำการแข่งขันก็ต้องม Read More …