กติกาการแข่งขันมวยไทย

มวยไทย

กติกาการแข่งขันมวยไทย กีฬาทุกชนิดเมื่อทำการแข่งขันจะต้องมีกติกามากำหนดควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นได้ มวยไทยก็เช่นกันเมื่อทำการแข่งขันก็ต้องม Read More …

ทักษะมวยไทยเบื้องต้น

ทักษะมวยไทย

ทักษะมวยไทยเบื้องต้น ขั้นตอนการสอนเพื่อเรียนรู้การสอนทักษะมวยไทยเบื้องต้น การสอนทักษะมวยไทยเบื้องต้นมีขั้นตอนการสอนเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้ 1. การพันมือ มีความสำคัญมากต่อการฝึกซ้อมมวยไทยและการแข่งขันชก Read More …