ทองดี ฟันขาว

ทองดีฟันขาว

ทองดีฟันขาว(พระยาพิชัยดาบหัก)  พระยาพิชัย(ดาบหัก) เดิมชื่อ จ้อย  บิดามารดาทำไร่ไถนาอยู่บริเวณบ้านห้วยคา หลังเมืองพิชัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาอยู่ด้วยกั Read More …

นายขนมต้ม

นายขนมต้ม

ประวัติของนายขนมต้ม นายขนมต้มนั้นเกิดเมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนยี่ ปีมะเมีย ในปี 2293 ที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตรงกับในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ในตอนเด็กนั้นๆน Read More …