การแต่งกายของมวยไทย

ไหว้ครูมวยไทย

การแต่งกายของมวยไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของมวยไทย เพราะเครื่องต่างกายของนักมวยไทย แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่น เนื่องจากกีฬามวยไทยต้องการความสะดวกสบาย ความคล่องแคล่วว่องไว ในการเคลื่อนที่ของส่วนต่างๆของร่างกาย จึงไม่นิยมสวมเสื้อผ้าหลายชิ้น ซึ่งมีแต่กางเกงขาสั้นและอุปกรณ์ป้องกันตามกฎ กติกา ของการแข่งขันมวยไทยปัจจุบัน และองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจและพลังใจของนักมวยในการแข่งขัน คือเครื่องรางของขลัง ที่อยู่คู่กับนักมวยไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งรูปแบบการแต่งกายมวยไทย ออกเป็น 2 แบบ คือ
1. การแต่งกายมวยไทยสมัยโบราณ

การแต่งกายของมวยไทย
2. การแต่งการมวยไทยในสมัยปัจจุบัน

การแต่งกายของมวยไทย